Pin
Send
Share
Send


Jean Paul (1763. március 21. - 1825. november 14.), született Johann Paul Friedrich Richter, német író volt, humoros regényeiről és történeteiről legismertebb. Jean Paulot Jonathan Swift és Laurence Sterne szatiristák olvasása, valamint Helvetius és báró d'Holbach érzéki racionalizmusa befolyásolta. Művei rendkívül népszerűek voltak a XIX. Század első két évtizedében. Fontos kapcsolatot teremtettek a tizennyolcadik századi klasszicizmus és az azt követő tizenkilencedik századi romantika között. Miközben humoros regényeiről ismert, Paul szerette a dupla témáját használni, amely később elterjedt az E.T.A munkáiban. Hoffmann és Fyodor Dostojevsky. A kettős tükrözi az emberi kapcsolatok természetét, amint azt a Bibliai Káin és Ábel története is kifejezi, amelyben két testvérnek megtalálnia kell a módját, hogy összeegyeztesse nemcsak különbségeit, hanem hasonlóságaikat, közös emberiségüket is.

Élet és munka

Jean Paul Wunsiedelben született, a Fichtelgebirge-hegységben (Bajorország). Apja iskolamester és orgonista volt a Wunsiedelben, de 1765-ben lelkész lett Joditzban, a németországi Hof közelében, és 1776-ban Schwarzenbachban, ahol 1779-ben halt meg. Miután a hofi gimnáziumban járult, Richter a lipcsei egyetemre ment. Eredeti szándéka az volt, hogy apja szakmába lépjen, de a teológia nem érdekli őt, és hamarosan teljes egészében irodalom tanulmányozására szentelte magát. Nem tudta fenntartani önmagát Lipcsében, 1784-ben visszatért Hofba, ahol édesanyjával élt. 1787-től 1789-ig oktatóként szolgált a Hof melletti faluban, Tüpenben, 1790 és 1794 között pedig több család gyermekeit tanította egy iskolában, amelyet Schwarzenbachban alapított.

Richter levelező emberként kezdte karrierjét Grönländische Prozesse („Grönlandi folyamatok”) és Auswahl aus des Teufels Papieren („Kiválasztás az ördög papírokból”), melyiket előbb 1783-1784-ben adták ki, utóbbit 1789-ben adták ki. Ezeket a műveket nem fogadták el nagy szívességgel, és a későbbi életben maga Richter kevés együttérzésű volt a szatirikus hangzásuk iránt. Következő könyve, Die unsichtbare Loge („A láthatatlan ház”), egy 1793-ban megjelent romantikus romantika, amely minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek hamarosan híressé tették, és erejét a nap legjobb kritikái azonnal felismerték.

A fogadás ösztönözte Die unsichtbare Loge, gyors egymásutánban küldte tovább Esthajnalcsillag (1795) - amely Johann Wolfgang von Goethe óta a legnagyobb sláger Die Leiden des jungen Werthers („A fiatal Werther fájdalmai”) tette Jean Paulot híressé,Biographische Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin („Életrajzi szórakozás egy óriás testének alatt”) (1796), Leben des Quintus Fixlein („Quintus Fixlein élete”) (1796), Blumen- Frucht- und Dornenstücke, oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten Siebenkäs („Virág-, gyümölcs- és tövisdarabok, vagy a szegény Siebenkäs ügyvédje házas élete, halála és esküvője”) (1796-1797), Der Jubelsenior („A Jubileumi Senior”) (1798) és Das Kampaner Tal („A Campanian-völgy”) (1797). Ez az írássorozat Richter számára egy biztos helyet nyert a német irodalomban, élete hátralévő részében pedig minden rajongója széles körű örömmel fogadta. Munkájának ezt a "második korszakát" egy olyan kísérlet jellemezte, amely korábbi komikus realizmusát összehangolta saját érzelmi lelkesedésével.

Jean Paul szobra Bayeurth-ban

Anyja halála után 1797-ben Lipcsébe ment, majd a következő évben Weimarba, ahol sok kellemes párkapcsolatot folytatott Johann Gottfried Herderrel, akit melegen értékeltek. Nem vált közelebb Goethe-hez és Friedrich Schiller-hez, akiknek irodalmi módszerei visszataszítóak voltak, ám Weimarban, akárcsak másutt, figyelemre méltó beszélgetési képességei és nemi viselkedése tette kedvéért az általános társadalomban. 1801-ben feleségül vette Caroline Meyer-t, akivel 1800-ban Berlinben találkozott. Először Meiningenben, majd a németországi Coburgban éltek, végül 1804-ben Bayreuth-ban telepedtek le.

Richter itt egy csendes, egyszerű és boldog életet töltött, állandóan foglalkozva írói munkával. 1808-ban szerencsére megszabadította őt a külső szükségletek iránti aggodalomtól, Karl Theodor von Dalberg hercegnő, aki ezer forma nyugdíjat adott neki. Mielőtt a Bayreuth-be telepedett volna, Richter kiadta legambiciózusabb regényét, Titán (1800-1803), amelyet követtek Flegeljahre („A kínos korszak”) (1804-1805). Ezt a két művet remekművei tekintette. Később fantáziadús munkái voltak Dr. Katzenbergers Badereise („Dr. Katzenberger gyógyfürdő útja”) (1809), Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz („Schmelzle hadsereg lelkész útja Flätzbe”) (1809), Leben Fibels ("Fibel élete") (1812) és Der Komet, Nikolaus Markgraf („Az üstökös, vagy Nikolaus Markgraf”) (1820–1822). Ban ben Vorschule der Aesthetik („Esztétikai óvoda”) (1804), kifejtette művészeti elképzeléseit, megvitatta az oktatás alapelveit Levana, oder Erziehungslehre („Levana vagy az oktatás doktrína”) (1807), valamint a jelenlegi események által javasolt vélemények Friedenspredigt („Darab prédikáció”) (1808), Dämmerungen für Deutschland („Dawn for Germany”) (1809), Mars und Phöbus Thronwechsel im Jahre 1814 („Mars és Phoebus trónváltása az 1814-es évben”) (1814), és Politische Fastenpredigen („Politikai gyors prédikációk”) (1817). Az elmúlt években kezdte Wahrheit aus Jean Pauls Lebens („Az igazság Jean Paul életéből”), amelyhez dokumentumait és más forrásait kiegészítette C. Otto és Fürster E. halála után. 1821-ben Richter elvesztette egyetlen fiát, a legígéretesebb fiatalságot; és soha nem egészen felépült ebből a sokkból. 1824-ben elvesztette a látását. 1825. november 14-én Bayreuthban drogosan halt meg.

Munkája jellemzői

Schiller azt mondta Richterről, hogy csodálatra méltó lett volna, ha annyira jól használta volna fel gazdagságát, mint más emberek a szegénységükből. És igaz, hogy írásainak formájában soha nem teljes igazságot adott nagyhatalmainak. Koncepcióinak kidolgozása során lehetetlennek találta, hogy visszatartsa minden olyan hatalmas érzés kifejezését, amely által valószínűleg megmozdul. Ugyanígy nem volt képes ellenállni a kísértésnek, hogy furcsa tényeket vagy elképzeléseket hozzon belőle. Ezért minden művének felépítése szabálytalan, stílusa hiányzik a közvetlenségtől, a pontosságtól és a kegyelemtől. De képzelete rendkívüli termékenységet mutatott, és meglepő ereje volt, hogy nagyszerű gondolatokat javasoljon a legegyszerűbb események és kapcsolatok útján. A természet szeretete volt Richter egyik legmélyebb élvezete; vallási érzelmeinek kifejezését egy igazán költői szellem is jellemzi, mivel Richter számára a látható dolgok csak a láthatatlanok szimbólumai voltak, és a láthatatlan valóságban önmagában olyan elemeket talált, amelyek számukra jelentõséget és méltóságot jelentettek az emberi élet számára. Humorossága, tulajdonságainak leginkább megkülönböztető képessége nem különíthető el írásainak más jellemzőitől. Ez belekeveredik az összes gondolatába, és bizonyos mértékig meghatározta azt a formát, amelyben a legkomolyabb gondolatait is megtestesítette. Az, hogy ez néha extravagáns és groteszk, nem vitatható, de soha nem durva vagy vulgáris, és általában természetesen abból indul ki, hogy felismerjük a közönséges tények és az ideális törvények közötti inkonrugenciát. Richter személyisége mély és sokoldalú; Minden szándékával és excentrikusságával tiszta és érzékeny szellem ember volt, szenvedélyes iránti vágyakozással, lelkes lelkesedéssel az igazság és a jóság iránt.

Recepció

Élete során Jean Paul volt a legkelendőbb író. Halála után azonban népszerűsége elhalványult. Ezt valószínűleg Goethe és Schiller negatív ítéletei is okozhatták művei kapcsán. A huszadik század óta ismét a legnagyobb német írók közé sorolják, noha bonyolult stílusa és szatirikus lábjegyzetei miatt nehezen olvashatónak tekintik. Sterne és Smollett angol képregény hagyománya által erősen befolyásolt személy nem tartozik az irodalmi kánonhoz, amelyet általában a gimnáziumban olvasnak.

Tizenkilencedik századi művek Jean Paulról

Richter Sämtliche Werke („Teljes művek”) 1826-1828-ban jelent meg 60 kötetben, amelyhez öt kötet adódott Literarischer Nachlass („Irodalmi örökség”) 1836-1838-ban; egy második kiadás 1840-1842-ben jelent meg (33 kötet); egy harmad az 1860-1862-ben (24 kötet). Az utolsó teljes kiadás Rudolf von Gottschall szerkesztése (60 rész, 1879). A kiválasztott művek kiadása 16 kötetben (1865) jelent meg Kürschnerben Deutsche Nationalliteratur (szerkesztette P. Nerrlich, hat kötet). Richter levelezésének fő gyűjteményei a következők:

 • Jean Pauls Briefe és F. H. Jacobi (1828)
 • Briefwechsel Jean Pauls, Freunde C. Otto (1829-1833)
 • Briefwechsel zwischen H. Voss és Jean Paul (1833)
 • Briefe egy eine Jugendfriundin (1858)
 • Nerrlich, P. Jean Pauls Briefwechsel, a Frau und Freunde Otto seiner (1902).
 • Dring, H. J. P. F. Richters Leben és Charakteristik (1830-1832)
 • Spazier, Richard Otto. JPF Richter: életrajzíró kommentár, Werken zu dessen (5 bolt, 1833)
 • Fürster, E. Denkwürdigkeiten aus dem Leben von J. P. F. Richter (1863)
 • Nerrlich, Paul. Jean Paul und seine Zeitgenossen (1876)
 • Firmery, J. Richter J. P., F. É. et (1886)
 • Nerrlich, P. Jean Paul, sein Leben und seine Werke (1889)
 • Schneider, Ferdinand Josef. Jean Pauls Altersdichtung (1901)
 • Schneider, Ferdinand Josef. Jean Pauls Jugend és az Auftreten in Literatur (1906)

Richter fontosabb művei, nevezetesen Quintus Fixlein és Schmelzles Reise, angolul fordította Carlyle; lásd még Carlyle Richterről szóló két esszékét.

Idézetek

 • Az öröm kimeríthetetlen, nem a komolyság.
 • Sok fiatal dolgozik azon a véleményen, amelyet meg fog osztani 20 év alatt.
 • A túl sok bizalom ostobaság, túl sok bizalmatlanság tragédia.

Művek listája

 • Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz (1790)
 • Die unsichtbare Loge (1793)
 • Hesperus (könyv) (1795)
 • Leben des Quintus Fixlein (1796)
 • Siebenkäs (1796)
 • Der Jubelsenior (1797)
 • Das Kampaner Tal (1797)
 • Titán (1802)
 • Flegeljahre (befejezetlen) (1804)
 • Levana oder Erziehlehre (1807)
 • Dr. Katzenbergers Badereise (1809)
 • Auswahl aus des Teufels Papieren
 • Bemerkungen über uns närrische Menschen
 • Biographische Belustigungen
 • Clavis Fichtiana
 • Das heimliche Klaglied der jetzigen Männer
 • Der Komet
 • Der Maschinenmann
 • Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz
 • Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch
 • Die Wunderbare Gesellschaft in Neujahrsnacht
 • Freiheits-Büchlein
 • Grönländische Prozesse
 • Leben Fibels

Irodalom

 • Boesch, Bruno, szerk. Német irodalom: Kritikus felmérés. London: Methuen & Co. 1971. ISBN 0416149405
 • Friederich, Werner F. A német irodalom vázlatos története. New York: Barnes és nemes. 1948. ISBN 9780064600651
 • Lange, Victor. A német irodalom klasszikus kora: 1740-1815. New York: Holmes és Meier Publishers. 1982. ISBN 0-8419-0853-2

Külső linkek

Az összes link lehívva 2018. május 1-jén.

 • Projekt Gutenberg-DE. Jean Paul.

Nézd meg a videót: Sean Paul, J. Balvin - Contra La Pared (November 2020).

Pin
Send
Share
Send