Mindent tudni akarok

Az interoperabilitás

Pin
Send
Share
Send


Az interoperabilitás arra utal, hogy a különféle rendszerek és szervezetek képesek együttműködni (együttműködni). A kifejezést gyakran a műszaki rendszerek tervezésénél használják, vagy pedig szélesebb értelemben vett társadalmi, politikai és szervezeti tényezőkre vonatkoznak, amelyek a rendszer teljesítményét befolyásolják. Az "Interop" számos éves hálózati termékkiállítás neve is.

Az interoperabilitás lehetővé teszi a rendszerek közötti kommunikációt és adatcserét, és elengedhetetlen a rendszerintegrációhoz vagy az alrendszerek együttműködéséhez. Manapság a rendszerintegráció gyorsan zajlik különböző szinteken és területeken. Az interoperabilitás akkor válik kérdéssé, amikor a fejlesztők és a nyilvánosság gazdasági érdekei ütköznek egymással. Az Európai Bizottság például azzal vádolta a Microsoftot, hogy a piaci hatalommal való visszaélés miatt olyan rendszereket fejlesztett ki, amelyek nem voltak átjárhatók a nem Microsoft rendszerekkel.

Az interoperabilitás egyik sikeres példája a MARC szabványok (a MAchine-Readable Cataloging szabványok) kidolgozása a könyvtári közösségekben. 1968-ban a Kongresszusi Könyvtár (USA) kidolgozta az elektronikus bibliográfiai információ szabványait, amelyek a könyvtárak közötti műveletek nemzetközi szabványává váltak.

Meghatározás

Az IEEE (Villamos- és Elektronikus Mérnökök Intézete) az interoperabilitást a következőképpen határozza meg:

két vagy több rendszer vagy alkatrész képessége információcserére és a kicserélt információk felhasználására.1

Információk vagy adatok cseréjéhez két vagy több rendszernek kompatibilisnek kell lennie valamilyen szinten. Ha az információ vagy az adatok egy információs rendszerben keletkeztek, és egy másik rendszer nem tudta értelmezni vagy visszakeresni azokat, akkor a két rendszer nem működik együtt. A kommunikáció és az adatcsere csak akkor lehetséges, ha kettő vagy több rendszer interoperábilis.

Az interoperabilitás többféle módon létezik: hardver, szoftver, technológia, metaadatok és mások. A mai információs környezetben fontos olyan közös szabványokat felállítani, amelyeket minden rendszergyártó betarthat egy adott területen.

Sok szervezet elkötelezett az interoperabilitás mellett. Mindegyikük közös, hogy a világháló fejlesztését a szemantikai háló felé kívánja mozgatni. Egyesek az e-kormányzatra, az e-vállalkozásra vagy általában az adatcserére koncentrálnak. Európában például az Európai Bizottság és annak IDABC (az európai e-kormányzati szolgáltatások interoperabilis kézbesítése a közigazgatás, a vállalkozások és az állampolgárok számára) programja kiadja az európai interoperabilitási keretet. Ezenkívül kezdeményezték a Semantic Interoperability Center Europe (SEMIC.EU) létrehozását. Az Egyesült Államokban a kormány CORE.gov szolgáltatása környezetet biztosít az alkatrészek fejlesztéséhez, megosztásához, regisztrálásához és újrahasználatához.

Távközlési

A telekommunikációban a kifejezés a következőképpen határozható meg:

 1. A rendszerek, egységek vagy erők képessége szolgáltatásokat nyújtani és elfogadni más rendszerek, egységek vagy erők szolgáltatásait, és a kicserélt szolgáltatásokat felhasználni annak érdekében, hogy hatékonyan működjenek együtt.
 2. A kommunikációs-elektronikai rendszerek vagy a kommunikációs-elektronikai berendezések elemei között elért állapot, amikor az információk vagy szolgáltatások közvetlenül és kielégítő módon cserélhetők közöttük és / vagy felhasználói között. Az interoperabilitás mértékét meg kell határozni, amikor konkrét esetekre utal (1037C szövetségi szabvány, valamint a MIL-STD-188 támogatására a Katonai és kapcsolódó terminusok Védelmi Szótárának Tanszéke).

Kétirányú rádióban az interoperabilitás három dimenzióból áll:

 • Kompatibilis kommunikációs útvonalak (kompatibilis frekvenciák, berendezések és jelzések)
 • Rádiórendszer lefedettsége vagy megfelelő jelerősség
 • Skálázható kapacitás

Szoftver

Interoperabilitás: a két szerepkörű hálózati játék lejátszása, amikor az egyik játékos kliens (bal felső rész) a Sun Microsystems alatt fut, a másik pedig a GNU Classpath alatt a JamVM-mel. Az alkalmazások ugyanazt a bájtkódot hajtják végre, és együttműködnek a szabványos RMI-IIOP üzenetekkel a kommunikációhoz.

A szoftver vonatkozásában az interoperabilitás kifejezést arra használják, hogy a különféle programok képesek legyenek adatcserére egy közös csereformátumkészlet segítségével, ugyanazon fájlformátumok olvasására és írására, valamint ugyanazon protokollok használatára. (Az interoperabilitás meghatározása nem veszi figyelembe azt a képességet, hogy ugyanazt a bináris kódot különböző processzorplatformokon tudja végrehajtani.) Az interoperabilitás hiánya annak következménye lehet, hogy a program kidolgozása során figyelmen kívül hagyják a szabványosítást. Valójában az interoperabilitást nem kell biztosnak tekinteni a számítástechnika világának nem szabványokon alapuló részében.

Az ISO / IEC 2382-01 szerint Informatikai szókincs, alapvető kifejezések, Az interoperabilitást az alábbiak szerint határozzuk meg: "Az a képesség, hogy kommunikáljunk, végrehajthassunk programokat vagy továbbítsunk adatokat a különféle funkcionális egységek között oly módon, hogy a felhasználónak kevés ismerete van, vagy csak kevés ismerete van ezen egységek egyedi jellemzőiről."2

Vegye figyelembe, hogy a meghatározás kissé nem egyértelmű, mivel a használó egy program egy másik program lehet, és ha ez utóbbi a programkészlet azon része, amelyre interoperábilisnak kell lennie, akkor valószínűleg ismeri a többi egység jellemzőit. Ez a meghatározás az interoperabilitás technikai oldalára összpontosít. Másrészt arra is rámutattak, hogy az interoperabilitás gyakran inkább szervezeti kérdés. Az interoperabilitás felveti a tulajdonlás, a munkaügyi kapcsolatok és a használhatóság kérdését. Ebben az összefüggésben egy megfelelőbb meghatározást rögzít az "üzleti folyamatok interoperabilitása" kifejezés.

Az interoperabilitásnak fontos gazdasági következményei lehetnek, például a hálózati externáliák. Ha a versenytársak termékei nem interoperábilisek (olyan okok miatt, mint például szabadalmak, üzleti titkok vagy koordinációs hibák), az eredmény monopólium vagy piaci kudarc lehet. Ezért körültekintő lehet, ha a felhasználói közösségek vagy a kormányok lépéseket tesznek az interoperabilitás ösztönzésére különféle helyzetekben. Például az Egyesült Királyságban van egy e-kormányzaton alapuló interoperabilitási kezdeményezés, amelyet e-GIF-nek hívnak. A felhasználói közösségeket illetően a Semleges Harmadik Fél jelenleg szabványokat készít az üzleti folyamatok interoperabilitására.

Orvosi ipar

Az új technológiákat egyre növekvő mértékben vezetik be a kórházakban és a laboratóriumokban, és ezek közül az innovációk közül soknak lehetősége van hatékonyan együttműködni, ha hatékonyan integrálhatók. Az egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi ágazat nagy figyelmet fordítottak a „plug-and-play” interoperabilitás szükségességére - azaz a képességre, hogy egy orvostechnikai eszközt vegyenek ki a dobozból, és könnyen működőképessé tegyék más eszközökkel.

Az orvosbiológiai ipar körülményei továbbra is elősegítik az interoperábilis rendszerek fejlesztését. Az érdekelt kórházak potenciális piaca létezik, és az interoperabilitási szabványok kidolgozása folyamatban van. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a jelenlegi üzleti feltételek nem ösztönzik a gyártókat az interoperabilitásra. Például a kórházaknak csak tizenhat-húsz százaléka használ elektronikus egészségügyi nyilvántartást (EMR). Ilyen alacsony EMR-elfogadás mellett a legtöbb gyártó megszabadulhat attól, hogy nem fektet be az interoperabilitásba. Valójában az átjárhatóság hiánya lehetővé teszi néhányuk számára, hogy kihangsúlyozza saját termékei összeegyeztethetőségét, miközben kizárja a versenytársakat. Az EMR elfogadásának előmozdításával az olyan vállalkozások, mint az Intel, olyan környezet megteremtését remélik, amelyben a kórházak kollektív erőfeszítést kapnak az interoperábilis termékek iránt.

Kormányzati

Az e-kormányzati interoperabilitás a határokon átnyúló szolgáltatások együttműködését jelenti a polgárok, a vállalkozások és a közigazgatás számára. Az adatok cseréje nehézségeket okozhat a nyelvi korlátok, a formátumok eltérő specifikációi és a kategorizálások különféle változatai miatt.

Ha az adatokat eltérően értelmezzük, akkor az együttműködés korlátozott és nem hatékony. Az e-kormányzati alkalmazásoknak tehát szemantikailag interoperábilis módon kell cserélni az adatokat.

Közbiztonság

Az interoperabilitás fontos kérdés a bűnüldözés, a tűzoltás, az EMS (sürgősségi orvosi szolgálatok), a földrengés korai előrejelzése és más közegészségügyi és biztonsági osztályok számára, mivel az első reagálóknak képesnek kell lenniük kommunikálni széles körű vészhelyzetek esetén. Hagyományosan, az ügynökségek nem tudtak információt cserélni, mert nagymértékben eltérő hardverekkel működtek, amelyek összeegyeztethetetlenek. Az ügynökségek információs rendszerei, mint például a számítógépes diszpécser rendszerek (CAD) és az iratkezelő rendszerek (RMS), nagyrészt elszigetelten működtek, úgynevezett "információs szigetek". Az ügynökségek megpróbálták áthidalni ezt az elszigeteltséget nem hatékony, stop-gap módszerekkel, miközben a nagy ügynökségek korlátozottan átjárható rendszerek bevezetését kezdték el. Ezek a megközelítések nem voltak megfelelőek, és a nemzet közötti átjárhatóság hiánya a közbiztonság területén nyilvánvalóvá vált a Pentagon és a World Trade Center (New York City) (New York City) struktúrák elleni 2001. szeptember 11-i támadások során. További bizonyítékok az interoperabilitás hiányáról, amikor az ügynökségek a a Katrina hurrikán katasztrófa az Egyesült Államokban 2005-ben.

Az átfogó nemzeti képpel ellentétben néhány állam, köztük Utah, már nagy előrelépéseket tett előre. A Utah Highway Patrol és az Utah más részlegei állami szintű adatmegosztó hálózatot hoztak létre a Bountiful, Utah, FATPOT Technologies székhelyű cég technológiájának felhasználásával.

Washington állam célja az átjárhatóság javítása az egész országban. A jogalkotó által 2003-ban létrehozott Állami Interoperabilitási Végrehajtó Bizottság (SIEC) segítséget nyújt a sürgősségi reagáló ügynökségeknek (rendőrség, tűzoltó, seriff, orvosi, veszélyes stb.) A kormányzat minden szintjén (város, megye, állam, törzsi) szövetségi), hogy meghatározzák az interoperabilitást a helyi régiójuk számára.

Az amerikai kormány összehangolt erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy kiküszöbölje a nemzet közbiztonsági átjárhatóságának hiányát. A Belbiztonsági Minisztérium Interoperabilitási és Kompatibilitási Irodája (OIC) folytatja a SAFECOM és a CADIP programokat, amelyek célja, hogy segítsék az ügynökségeket, amikor integrálják CAD és más informatikai rendszereiket.

Az OIC 2007 augusztusában indította el a CADIP-t. Ez a projekt az OIC-t több helyszínen, például a Szilícium-völgy ügynökségeivel partneri viszonyban áll. Ez a program esettanulmányokat fog felhasználni a bevált gyakorlatok és kihívások azonosítására, amelyek a CAD rendszereknek a joghatósági határokon átnyúló összekapcsolásával kapcsolatosak. Ezek a leckék megteremtik azokat az eszközöket és forrásokat, amelyeket a közbiztonsági ügynökségek felhasználhatnak az interoperábilis CAD rendszerek felépítéséhez és a helyi, állami és szövetségi határokon átnyúló kommunikációhoz.

Az olyan országokban, mint Japán, Tajvan és Mexikó, ahol a földrengések gyakoriak, létrehozták a földrengés figyelmeztető rendszereit.3 A Földrengés Riasztó Rendszer egy gyorsulásmérők, kommunikáció, számítógépek és riasztások rendszere, amelyet a jelentős földrengés regionális értesítésére fejlesztettek ki annak folyamatában. Ez nem ugyanaz, mint a földrengés előrejelzése, amely jelenleg nem képes kivitelezhető esemény figyelmeztetéseket készíteni. Japánban van a világ legfejlettebb rendszereinek egyike, amelyek egyikét 2006-ban gyakorlatilag alkalmazták; A nyilvánosság figyelmeztetésére való képességét 2007. október 1-jén telepítették.4 A földrengés jeleinek észlelésekor a figyelmeztetéseket a Japán Meteorológiai Ügynökség azonnal kiadja. A figyelmeztetést ezután továbbítják a térség összes kulcsfontosságú ügynökségéhez, és TV-n, rádión, mobiltelefonon, interneten, otthoni kaputelefonon és más kommunikációs eszközön keresztül továbbítják.

A földrengés korai figyelmeztetésének célja a földrengés által okozott károk enyhítése. Ezek lehetővé teszik az embereknek, hogy otthon vagy a munkahelyen megvédjék magukat. Mivel az idő döntő tényező, minden hálózatnak maximális sebességgel és hatékonysággal kell együttműködhetőnek lennie.

Könyvtári és információs tudomány

A huszadik század második felében a könyvtárak hatalmas adatáttelepítést hajtottak végre a hagyományos kártyarendszerből (a könyv bibliográfiai információi indexkártyát írtak) a számítógépes információs rendszerekbe. A Kongresszusi Könyvtár (USA) vállalta a vezetõ iránymutatást a szabvány meghatározásában azáltal, hogy 1965-ben elindította a MARC Standards (a MAchine-Readable Cataloging) projektet. A Kongresszusi Könyvtár, Henriette Avram projektvezetõ vezetésével, 1968-ban befejezte a projektet. A MARC szabványok biztosítják azt a protokollt, amellyel a számítógépek olvasják, értelmezik, kicserélik és felhasználják a bibliográfiai információkat. Ezenkívül a MARC szabványok szintén a nemzetközi szabványokká váltak. Így több tízezer könyvtárban több milliárd bibliográfiai információ létezik egységes formátumú számítógépes információs rendszerben.

A szoftver interoperabilitásának elérése

A szoftver interoperabilitását öt összekapcsolt módon érik el:

 1. Termék tesztelése
  A közös szabványnak vagy annak alprofiljának megfelelően előállított termékek a szabványok egyértelműségétől függenek, de végrehajtásukban előfordulhatnak eltérések, amelyeket a rendszer- vagy egységteszt nem fedez fel. Ez megköveteli, hogy a rendszereket formálisan teszteljék egy termelési forgatókönyv szerint - ahogy azok végre bevezetésre kerüljenek - annak biztosítása érdekében, hogy valóban kommunikálni fognak a hirdetés szerint, azaz interoperábilisak. Az interoperábilis termékek tesztelése különbözik a megfelelőség-alapú termékek tesztelésétől, mivel a szabványnak való megfelelés nem feltétlenül jelenti az interoperabilitást egy másik termékkel, amelyet szintén tesztelnek a megfelelőség szempontjából.
 2. Terméktervezés
  Végrehajtja a közös szabványt vagy annak alprofilját, amelyet az ipari / közösségi partnerségek határoznak meg azzal a konkrét szándékkal, hogy interoperábilitást érjen el más szoftver-implementációkkal, szintén ugyanazt a szabványt vagy alprofilját követve.
 3. Ipari / közösségi partnerség
  Ipari / közösségi partnerségek, akár hazai, akár nemzetközi, szponzorálnak egységes munkacsoportokat azzal a céllal, hogy meghatározza egy közös szabványt, amely felhasználható arra, hogy lehetővé tegyék a szoftver rendszerek meghatározott célú kommunikációját. Időnként egy iparág / közösség alprofilál egy másik szervezet által előállított szabványt, hogy csökkentse a lehetőségeket, és ezáltal az interoperabilitást megvalósíthatóbbá tegye a megvalósítások során.
 4. Közös technológia és IP
  A közös technológia vagy IP használata felgyorsíthatja és csökkentheti az interoperabilitás bonyolultságát azáltal, hogy csökkenti a külön-külön kifejlesztett szoftvertermékek különféle alkotóelemei közötti variabilitást, és ezáltal lehetővé teszi számukra a könnyebb kommunikációt. Ennek a technikának ugyanazok a technikai eredményei vannak, mint egy közönséges termék felhasználásával az interoperabilitáshoz. A közös technológia harmadik fél könyvtárain vagy nyílt forráskódú fejlesztéseken keresztül érhető el.
 5. Szabványos megvalósítás
  A szoftverek interoperabilitása olyan közös megállapodást igényel, amelyet általában ipari, nemzeti vagy nemzetközi szabványok útján kötnek meg.

Ezek mindegyike fontos szerepet játszik az interkommunikációs szoftverek változékonyságának csökkentésében és az elérendő végcél közös megértésének elősegítésében.

Az átjárhatóság mint a hatalom és a piaci dominancia kérdése

Az interoperabilitást általában szakértőknek kell tekinteni, és a mindennapi életre gyakorolt ​​hatásait néha alábecsülik. A Microsoft és az Európai Bizottság ügye megmutatja, hogy az interoperabilitás miként érinti a hatalmi kapcsolatok fontos kérdéseit. 2004-ben az Európai Bizottság megállapította, hogy a Microsoft visszaélt piaci erejével, mivel szándékosan korlátozta a Windows munkacsoport-kiszolgálók és a nem Microsoft munkacsoport-kiszolgálók közötti átjárhatóságot. Ezzel a Microsoft képes volt megóvni domináns piaci pozícióját a munkacsoport-szerver operációs rendszerek számára, amelyek a vállalati informatikai hálózatok középpontjában állnak. A Microsoftot arra utasították, hogy tegye közzé a teljes és pontos interfészdokumentációt, amely lehetővé teszi a rivális gyártók számára, hogy egyenlő alapon versenyezzenek („az interoperabilitás orvoslása”). 2005 júniusától a Bizottság piacra teszteli a Microsoft erre irányuló új javaslatát, miután elutasította

A Microsoft közelmúltbeli erőfeszítései az interoperabilitás terén jelezhetik megközelítésük és az interoperabilitás iránti elkötelezettségük megváltozását. Ezek az erőfeszítések magukban foglalják a Microsoft Office fájlformátumainak az ECMA Office Open XML formátumra történő áttérését, valamint számos partner-interoperabilitási megállapodást, nevezetesen a Novell -el kötött legutóbbi együttműködési megállapodást.5

Az interoperabilitás az Európai Parlamentben a szoftver szabadalomról szóló vita során is felmerült (2005. június / július). A kritikusok azt állítják, hogy mivel az interoperabilitáshoz szükséges technikák szabadalmait RAND (ésszerű és megkülönböztetéstől mentes engedélyezési) feltételek szerint tartják fenn, az ügyfeleknek kétszer kell fizetniük a licencdíjakat: egyszer a termékért, és adott esetben egyszer a szabadalom által védett programért. termék felhasználások.

Lásd még

 • Szabványosítás

Megjegyzések

 1. ↑ Villamos- és Elektronikai Mérnöki Intézet, IEEE szabványos számítógépes szótár: IEEE szabványos számítógépes szótárak összeállítása (New York, NY: 1990).
 2. ↑ ISO, IEC, javasolt műszaki jelentéstervezet: ISO / IEC xxxxx, információs technológia; Tanulás, oktatás és képzés; Menedzsment és kézbesítés; Bővítmények és profilok meghatározása és használata. Beérkezett 2008. október 11-én.
 3. ↑ David Talbot, technológiai áttekintés, Massachusetts Institute of Technology. Beérkezett 2008. október 10-én.
 4. ↑ Japán meteorológiai ügynökség, mi a korai figyelmeztetés a földrengés miatt? Beérkezett 2008. október 10-én.
 5. ↑ A Microsoft, a Microsoft és a Novell széles körű együttműködést jelentenek a Windows és a Linux interoperabilitással és támogatással foglalkozó vállalatok mellett, valamint szabadalmi megállapodást jelentenek a védett és nyílt forrású termékekre vonatkozóan. Beérkezett 2008. október 10-én.

Irodalom

 • Branscomb, Lewis M. és James Keller. Konvergáló infrastruktúrák, intelligens közlekedés és a nemzeti információs infrastruktúra. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
 • Faith, G. Ryan, Vincent Sabathier és Lyn Wigbels. Interoperabilitás és űrkutatás Az Emberi Űrkutatási Kezdeményezés jelentése a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjában. Washington, D.C .: HSEI, 2007. Letöltve: 2008. október 10.
 • "A PC Labs-on - Reneszánsz zajlik a vezeték nélküli LAN-arénában, de a gyártók közötti interoperabilitás még nem tökéletes." PC Magazine. 20 (5): 61.
 • Japán Meteorológiai Ügynökség. Mi a korai figyelmeztetés a földrengés miatt? Beérkezett 2008. október 10-én.
 • Leebaert, Derek. Az elektronikus piac jövője. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
 • Országos Igazságügyi Intézet (USA). Közbiztonsági kommunikáció és interoperabilitás. Röviden: A büntető igazságszolgáltatás megoldásai felé. Washington, D.C .: USA Igazságügyi Tanszék, Igazságügyi Program Iroda, Nemzeti Igazságügyi Intézet, 2007.
 • Panetto, Herve. A vállalati szoftverek és alkalmazások átjárhatósága. Párizs: Hermes Science Publ, 2005.
 • Searle, Jonathan és John Brennan. Általános interoperabilitási koncepciók. Ft. Belvoir: Védelmi Műszaki Információs Központ, 2006. Letöltve 2008. október 10-én.
 • Searle, Jonathan és John Brennan. Interoperabilitási architektúrák. Ft. Belvoir: Védelmi Műszaki Információs Központ, 2006. Letöltve 2008. október 10-én.
 • Talbot, David. Technológiai áttekintés. MIT. Beérkezett 2008. október 10-én.
 • Tennant, R.2003. "A digitális könyvtárak az interoperabilitás motorja." Library Journal 128: 33.

Külső linkek

Az összes link lehívva 2018. március 4-én.

 • Szimulációs Interoperabilitási Szabványügyi Szervezet (SISO)
 • Interoperabilitási csúcstalálkozó
 • InterOP V-Lab
 • A New Hampshire-i Egyetem interoperabilitási laboratóriuma - a számítógépes hálózati technológiák interoperabilitásáról szóló kutatási létesítmény
 • Microsoft nyitottság
 • Interoperabilitás vs. interoperabilitás: a szabad választás, Bob Sutor blog, 2006. december 6.

Pin
Send
Share
Send